Người mệnh Kim sinh năm nào?

Nếu bạn chưa biết người mệnh Kim sinh năm nào và muốn tìm hiểu thì hãy xem danh sách những tuổi và năm sinh sau đây để biết những năm nào thuộc mệnh kim nhé:

Những năm sinh trên là những năm sinh mang mệnh Kim, ngoài ra các bạn cũng có thể tự tính mệnh của mình hay cho người thân bạn bè bằng cách sau để biết năm tuổi hay năm sinh mình thuộc mệnh nào.

Cách tính mệnh nhanh như sau: Can + Chi = Mệnh

Trong đó, các Can, Chi, Mệnh có giá trị như bảng dưới đây:

CAN GIÁ TRỊ CHI GIÁ TRỊ MỆNH GIÁ TRỊ
Giáp, Ất 1 Tý, Sửu, Ngọ, Mùi 0 Kim 1
Bính, Đinh 2 Dần, Mão, Thân, Dậu 1 Thủy 2
Mậu, Kỷ 3 Thìn, Tỵ, Tuất, Hợi 2 Hỏa 3
Canh, Tân 4 Thổ 4
Nhâm, Quý 5 Mộc 5

 

Ví dụ: Bạn Sinh năm 1991 là Tân Mùi, theo bảng trên thì Tân có giá trị là 4, Mùi có giá trị là 0, Vậy Mệnh của bạn là: 4 + 0 = 4, theo giá trị của Mệnh tức là bạn mang mệnh Thổ.

Giá trị của Can + Chi ứng với các Mệnh (nếu kết quả > 5 thì trừ đi 5 để ra mệnh):

Ví dụ: Bạn sinh năm Quý Hợi: Quý có giá trị là 5, Hợi có giá trị là 2, vậy thì 5 + 2 = 7, ở đây nếu kết quả lớn hơn 5 thì chúng ta sẽ trừ đi 5 ra số Mệnh, 7 – 5 =2 , nghĩa là bạn sinh năm Quý Hợi có mệnh Thủy.

Nguồn: xemphongthuy365.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *